Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie vaste leden en twee spelers. In een periodieke vergadering (om de twee maanden) komen de lopende dingen aan de orde.  Op een jaarlijkse ledenvergadering worden de plannen voor het volgend jaar uitgelegd en wordt het afgelopen jaar geëvalueerd.

Voorzitter
Margon Gerlings

Secretaris
Adriënne van Doeselaar

St. Jozefstraat 68
5753 AW Deurne
Tel:    0493-310464

Penningmeester
John van der Heijden

Bestuursleden

Paulien Beumer

Astrid Beerlage

Bookmark and Share